Maskin- och anläggningskonstruktion


Maskiner

– Spårbundna arbetsfordon
– Sågverksutrustning
– Bandtransportörer
– Monterings- och provningsbänkar för hydrualcylindrar

Anläggningar

– Transportanläggningar

Kunder

BS Mekaniska AB / Konstruktion av spårbundna arbetsfordon.

Kellve AB / Konstruktion av bandtransportöranläggningar och krossanläggningar.

Bulkteknik Sweden AB / Konstruktion av siloanläggningar.

Ingvar Persson AB / Konstruktion av timmerhanteringsutrustning för sågverk.

ASM i Askersund / Konstruktion av skraptransportör.